imgThôn Kontum KơPơng 2, Xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum

img0972044942 - 0362703636

imgNguyenbatrung10121992@gmail.com

Thời gian làm việc:

  • Thứ Hai - Thứ Sáu
    • Sáng: 08h00 - 12h00
    • Chiều: 13h00 - 17h45
  • Thứ Bảy
    • Sáng: 08h00 - 12h00


0972044942 - 0362703636